Felhasználói név Jelszó


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!


Mohácsi Dolgozók H. E. - Belsõ Béda I-II-III. szakasz
Cím: 7700 Mohács, Szentháromság u. 40.Email: mdhe1012@freemail.hu
Web: www.hebmesz.huTelefon: Gratzner József (Elnök): 06-30/634-0220, 06-30/256-4712
Gps: 45.9957052 , 18.6907522

Bemutatkozás

Az 1960-as évek elején Baranya megyében, 16 horgászegyesületben 1.712 fõ felnõtt és 340 ifjúsági horgász volt. A megye egyesületei megosztva két szervezethez tartoztak. A Duna menti egyesületek (Dunaszekcsõ, Mohács, Homorúd, Erdõfû, Kölked) és a pécsiek (Pécsi, Tanácsi, Pécsi Bányász, Ércbányász, Komlói) a MOHOSZ Aldunai Intézõ Bizottságához, Baja székhellyel; a Dráva mentiek (Felsõszentmárton, Zaláta, Sellye, Siklós, Szigetvár, Vajszló) a MOHOSZ Dráva-Mura Intézõ Bizottságához, Nagykanizsai központtal.
Ez a megosztottság nem tette lehetõvé a megye horgászmozgalmának egységes szervezését, ezért néhány egyesületi vezetõ felvetette az önálló megyehatáros horgász szervezet létrehozását. Az eltelt 40 év igazolta, hogy helyes irányban indultunk el, mert ez volt az egyetlen lehetõség, hogy a megye gazdasági és közéleti vezetését megnyerjük a horgászat fejlesztése érdekében.
Sorra alakulhattak a nagyvállalatok, gazdasági szervezetek háttértámogatásával az egyesületek, mert törvényes lehetõség volt a kultúra és a sport támogatására. Ezt felismerve dr. Galabár Tibor vezetésével 1964. december 20.-án a megyei egyesületek vezetõi kimondták az országban elsõként, megyehatárra épülõ MOHOSZ Baranya Megyei Intézõ Bizottság megalakulását. A megye egyesületei 90.000 Ft kölcsönt ajánlottak fel az új szervezet mûködésének 1965 január 1-i elindulásához. Az IB akkori pénztárosa Sétáló Mihály a kölcsönt három év alatt visszafizette. Az éves költségvetés 1965-ben 27.100 Ft volt, ebbõl a halasítás 7.000 Ft-ot tett ki. Megalakuláskor 8 egyesület rendelkezett horgászvízzel, 126 ha területen. Megépült az Orfûi-Pécsi tó, melyen megkezdtük a horgásztatást. Az abaligeti és Pécsvárad melletti Dombai-tavon pontyivadékot neveltünk. A MOHOSZ-tól 2 db csónak vásárlásához kaptunk segélyt. A megyei tanács elnökének -Palkó Sándornak- a támogatásával megkaptuk a Pécsi tó partján lévõ romos épületet és megkezdtük annak fokozatos felújítását, horgásztanyává alakítását. Új egyesületek is sorra alakultak, Építõipari Vállalat, Pogányi, KISZÖV, Bõrgyári, Szigetvári Vízmû és sok más horgász egyesület, amelyek vállalataik anyagi és erkölcsi támogatását élvezték.
Az Intézõ Bizottság vezetõi a kornak megfelelõen kidolgozták a megye horgászmozgalmának 10 éves fejlesztési tervét, melynek alapelve az volt, hogy legyen minél több víz akkor a horgászlétszám növekedni fog. A Barcsi Halászati Szövetkezet felszámolása után a Dráva és holtágai az Intézõ Bizottság kezelésébe kerültek. Az akkori vezetés úgy döntött, hogy Pécsrõl nem lehet a vizeket úgy kezelni, mint azt a helyi egyesületek tennék, ezért a folyót kivéve, a holtágak kezelési jogát átadták számukra. Ez is helyes döntésnek bizonyult, a vizeken a jó gazda gondosságával kezdtek el gazdálkodni. Folyamatosan sikerült egyre több tavat-víztározót egyesületi tulajdonba megszerezni. A MOHOSZ Baranya Megyei Intézõ Bizottsága 1993-ban Horgász Egyesületek Baranya megyei Szövetsége néven társadalmi non-profit szervezetként- önálló jogi személlyé vált. 1993-tól a mai napig terjedõ idõszakról elmondható, hogy a horgászati viszonyokban folyamatos fejlõdés tapasztalható. A vizek partjai mind kultúráltabb állapotba kerülnek, emelkedik a horgászok kiszolgálásának színvonala, de emellett megtalálhatóak a vadvizek is a maguk romantikájával. A horgásztársadalom szervezett körülmények között egyesületekbe tömörülve, megerõsödve hódolhat szenvedélyének.
A Szövetség székhelye Pécsett van, mûködésérõl az elnökségnek és a tagegyesületek küldötteinek tartozik beszámolni, tevékenységének ellenõrzését a Felügyelõ Bizottság végzi. A Szövetség alapvetõ feladata az egyesületek érdekképviselete és koordinálása, szaktanácsadás, valamint a kezelésében lévõ horgászvizeken (Dráva folyó, Pécsi tó,Kovácsszénájai tó ) a szakszerû horgászcélú halgazdálkodás megvalósítása, mely elsõsorban a megfelelõ fajösszetételû és mennyiségû hal telepítését és a halõrzés minél hatékonyabb megoldását jelenti. A horgászvízi halgazdálkodás mellett saját tulajdonú haltermelõ tavakat üzemeltetünk Vokány, Újpetre települések határában, 10 ha termõterületen, a piaci árnál kedvezõbb áron megtermelve a halat. Itt elsõsorban pontyot, amurt és némi ragadozó halat nevelünk horogérett korosztályra.
A Pécsi tó partján horgásztanyát üzemeltetünk az idelátogató horgászok számára, saját stéggel és csónakhasználati lehetõséggel várjuk a hazai és külföldi vendéghorgászokat. Minden évben támogatjuk a gyermek és ifjúsági horgászok táborait, rendezvényeit, a legjobbak az Országos Ifjúsági Vetélkedõn vehetnek részt. Több horgászversenyt rendezünk (ilyen a megyei csapbajnokság, egyéni bajnokság és a tisztségviselõi verseny), támogatunk. A több évtizedes munka eredménye, hogy ma megyénkben 1.198,2 ha horgászkezelésû vízen, 56 horgász egyesületben 17.944 fõ hódolhat rendezett körülmények között horgászszenvedélyének.


Főoldal |  Ügyfélkapu |  Kapcsolat |  Magunkról |  Partnereink |  Járásaink |  Megyeszékhelyek |  Hirdetőink